نوشته‌ها

حق تقدم های بورسی

حق تقدم های در حال معامله 

حق تقدم های در حال معامله
🔺نکته:
اختلاف قیمت سهم و حق تقدم بیش از ۱۰۰ تومان فرصت خرید ایجاد می‌کند ، اما باید نسبت به ارزندگی سهم اصلی حتما اطمینان حاصل کرد.
حق تقدم های شرکت های بورسی