پرایس اکشن

۶۰ ثانیه با پرایس اکشن!

اساسی ترین شرط ستاپ breakout & pullback چیست ؟!

این ویدیو را در اینستاگرام ببینید 👇

اساسی ترین شرط ستاپ breakout & pullback