سهام پتروشیمی شیراز

پتانسیل رشد سهام شیراز

شیراز پتانسیل رشد دارد.

همراهان محترم موقعیت های معاملاتی ارایه شده به هیچ عنوان سیگنال خرید تلقی نشود صرفا یک پیشنهاد است جهت بررسی بیشتر.

نمودار سهام شیراز