ورود و خروج پول ازبازار بورس

ورود و خروج پول از بازار

نگاهی به وضعیت ورود و خروج پول در بازار بورس

در آخرین روز هفته گذشته معامله گران حقیقی ۳۲۱ میلیارد تومان از بازار خارج کردند .

ورودو خروج پول از بازار بورس