هنوز پنجره ای برای بازگشت به توافق وجود دارد

🌸 بلینکن:

 

هنوز پنجره‌ای برای بازگشت به توافق وجود دارد

اما اگر در چند هفته آینده توافقی حاصل نشود، پیشرفت‌های هسته‌ای ایران بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ را غیرممکن می‌کند

 

*ایرنا