تحلیل تکنیکال نمودار دلار

نگاهی به نمودار دلار

فشار به سمت پایین است و سقف و کف های نزولی در حال شکل گیری است.

حمایت معتبر پیش روی قیمت ۲۴۵۰۰ تومان خواهد بود که از نظر فاندامنتال نیز سطح مناسبی است.

برای خرید باید منتظر ضعف در ریزش باشیم.

چارت ذیل بر مبنای دلار صرافی ملی است.

نمودار دلار صرافی ملی