مهمترین قاعده در بازار بورس چیست؟؟

آیا میدانید مهمترین دلیل رشد یا سقوط بازار سهام به چه عامل کلیدی وابسته است ؟؟

مهمترین قاعده در بازار بورس این است که هر سهمی نهایتا به ارزش ذاتی خود میرسد

ارزش ذاتی سهام همان “ارزش واقعی” شرکت است

و در صورتی که قیمت سهم (قیمت روی تابلو ) بالاتر از ارزش ذاتی باشد قیمت به زودی با کاهش و ریزش مواجه خواهد شد

و بالعکس چنانچه قیمت سهم کمتر از ارزش ذاتی خود باشد ، قیمت به زودی با افزایش روبرو خواهد شد

بر مبنای این قاعده مهم سرمایه گذاران حرفه ای بازار سهام ، چنانچه قیمت سهم را فراتر از ارزش ذاتی بدانند(overvalue باشد) اقدام به فروش و خروج از سهم میکنند

و در صورتیکه قیمت سهم را کمتر از ارزش ذاتی بدانند(undervalue باشد)، سهم را خریده و روی آن سرمایه گذاری میکنند

برای محاسبه ارزش ذاتی سهام روشهای گوناگونی(نظیر روش های تنزیلی و…) وجود دارد که بحث ارزشگذاری سهام توسط کارشناسان خبره بازار و فاندامنتالیست های حرفه ای صورت میگیرد

به صورت علمی میتوان گفت که ارزش ذاتی با محاسبه و تنزیل جریانات نقد آتی سهام (Cash Flow) بدست می آید

در مجموع برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، تعیین اینکه سهام بالاتر و یا کمتر از ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شده است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

گفتنی است که به اختلاف بین ارزش ذاتی سهام و قیمت بازار، “حباب” گفته می‌شود که این حباب می‌تواند مثبت و یا منفی باشد. در واقع اگر قیمت بازاری سهمی بیشتر از ارزش ذاتی آن باشد دارای حباب مثبت است و باید فروخته شود

و اگر قیمت بازاری سهمی کمتری از ارزش ذاتی آن باشد، دارای حباب منفی است و باید خریداری شود