چرخه عمر سازمان

نمودار چرخه عمر سازمان (و محصول !)

نمودار چرخه عمر سازمان (و محصول !)

سوال : در چه دوره ای از چرخه عمر یک سازمان سود آوری سهام در بیشترین حالت ممکن قرار خواهد گرفت ؟؟

پاسخ : در دوران رشد و سپس در دوران بلوغ

مراقب دوران افول سازمان و صنایع باید باشیم

مثلا در همین صنایع انرژی محور مانند فولاد که امروز به دلیل منابع گازی مزیت رقابتی داریم ، توسعه انرژی های تجدید پذیر در آینده میتواند تهدید جدی برای صنایع داخلی ما باشد و سازمان ها را از مرحله رشد و بلوغ به سمت مرحله افول سوق دهد …

نمودار چرخه عمر سازمان