نرخ تسعیر ارز بانک ها

نرخ تسعیر ارز بانک ها اعلام شد

نرخ تسعیر ارز بانک ها برای سال مالی منتهی به اسفند 1400 اعلام شد

دلار 20 هزار تومان
یورو 22 هزار تومان

نرخ تسعیر ارز بانک ها