مولتی تایم فریم فکر کن!

مولتی تایم فریم فکر کن ! اما مولتی تایم فریم معامله نکن !

 یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در آکادمی کوروش گرامی

ویدیو را در کانال Youtube ما میتوانید ببینید، جهت مشاهده ویدیو از فیلتر شکن استفاده نمایید.