ماشین مجازی اتریوم (EVM)چیست؟

ماشین مجازی اتریوم (EVM) یک ماشین تیورینگ کامل است که بخش اصلی شبکه اتریوم را تشکیل میدهد.

ماشین تیورینگ به ماشینی گفته می‌شود که فارغ از قدرت پردازشی ، حافظه‌ی بی‌نهایت و زمان پردازش بی‌نهایت در اختیار دارد و از الگوریتم محاسباتی «تز چرچ-تیورینگ» و الگوریتم منطقی «بولی» استفاده می‌کند.

این قابلیت به شبکه اتریوم کمک میکند تا بتوان برنامه ها و پلتفرم ها را بصورت غیرمتمرکز بر روی شبکه اتریوم اجرا کرد.

ماشین مجازی اتریوم مولفه مهمی برای توسعه قرارداد‌های هوشمند است. درک آن برای افرادی که می‌خواهند در حوزه اتریوم و قرارداد هوشمند فعالیت داشته باشند، ضروری است. ساخت و توسعه قرارداد هوشمند نیازمند درک کامل و درست ماشین مجازی اتریوم است.

ماشین مجازی اتریوم کدهای Solidity(یک نوع زبان برنامه نویسی می باشد) را به کدهای یک بایتی تبدیل و قابل اجرا میکند.