شاخص کل بورس در آستانه مقاومت

شاخص کل بورس

در آستانه این سطح در این لحظات شاهد برتری خریداران بر فروشندگان هستیم بسیاری از بزرگان به لیدری خودرویی ها و پالایشی ها مثبت و صف خرید شده اند.