روحانی در واکنش به ترورشهید فخری زاده

روحانی در واکنش به ترور دیروز :

به موقع پاسخ ترور شهید فخری زاده را می‌دهیم

✅ همه اتاق‌های فکر و دشمنان ایران بدانند ملت ایران و مسئولان شجاع‌تر و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی‌ پاسخ بگذارند و به موقع پاسخ خواهیم داد

✅ مردم ما هوشمندتر و حکیم‌تر از آن هستند که در دام رژیم صهیونیستی بیفتند