دلار به آهستگی کاهشی میشود

دلار به اهستگی کاهشی میشود

و اکنون در بازه ۲۳_۲۴ هزارتومان در نوسان است

✅ محدوده ۲۰ تا ۲۳ هزارتومان یک ساپورت زون مهم تلقی میگردد که کاهش به کمتر از ۲۰ هزارتومان فعلا بعید به نظر میرسد

✅ با توجه به بازگشت نرخ ارز به محدوده تیرماه پیش بینی میشود که قیمت خودرو و مسکن نیز رفته رفته به نرخهای تیرماه بازگردد

احتمالا فروشندگان واقعی و حرفه ای تر تخفیف های مناسبتری برای فروش در نظر بگیرند تا با رکود عمیق تر بازار مواجه نشوند