جان تمپلتون برنده جایزه بهترین معامله گر جهان

خرید سهام در بازار منفی دل و سواد با هم میخواد !

خرید سهام در بازار منفی دل و سواد با هم میخواد ! باید بدونی می ارزه یا نه ! باید ریسک کنی اما علمی و اصولی

متن زیر در خصوص جان تمپلتون برنده جایزه بهترین معامله گر جهان را بخوانید.

جان تمپلتون برنده جایزه بهترین معامله گر جهان