بازدهی دلاری بورس ، سکه و مسکن طی 10سال گذشته

طی ۱۰ سال اخیر بازدهی سالانه دلاری بورس به طور متوسط ۱۴ درصد

بازدهی دلاری مسکن منفی ۲ درصد

و بازدهی دلاری سکه حدود ۱۰ درصد بوده است

✅ عزیزانی که میفرمایند مسکن هیچ وقت قیمتش پایین نیامده است توجه‌داشته باشند که بر حسب دلار اگر بازدهی مسکن را محاسبه کنیم این بازدهی منفی است !