بازارسرمایه زیرچتر نظارت هوشمند

بازارسرمایه زیرچتر نظارت هوشمند

برای اولین بار بازارسرمایه زیرچتر نظارت هوشمند قرار گرفت.

سامانه جدید پایش ‌و نظارت بازار سرمایه عصر امروز ‌با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رییس بانک‌مرکزی‌، رییس سازمان بورس و سایر‌ مسوولان راه اندازی شد.

جزئیات سامانه‌های هوشمند نظارتی:

بیدار: سامانه نظارتی برپایه پایگاه داده تحلیلی

نهان: سامانه نظارتی جهت استخراج هشدارهای نظارتی ودسترسی به آمار لحظه‌ای

آرامیس:نرم‌افزاری جهت نظارت آنلاین وبررسی سطربه سطر معاملات

سانا:سامانه نظارتی ثبت، رهگیری وگزارش تخلفات و یکپارچه‌سازی اطلاعات