ارزش دلاری بازارسرمایه

مجموع ارزش دو بازار بورس و فرابورس به حدود ۸۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و به این ترتیب از زمانی که شاخص کل بورس تهران موفق به عبور پایدار ازسطح یک میلیون واحد شد تا کنون، ارزش کل بازار حدود دو برابر شده است.

از این رو ارزش کل بازار سهام در حال حاضر با احتساب دلار ۲۳هزار تومانی، حدود ۳۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌‌شود که نسبت به دو ماه گذشته (شاخص یک میلیونی)، حدود ۱۲۵ میلیارد دلار به ارزش کل بازار افزوده شده است.

به عبارتی روزانه شاهد افزایش حدود ۳ میلیارد دلاری این متغیر وافزایش حجم بازار بوده ایم .