ریزش قیمت بیتکوین

ادامه ریزش بیتکوین

ادامه ریزش بیتکوین ، اگر کندل فعلی در h4 در یک سوم پایین بسته شود می‌تواند نزول باز هم ادامه‌دار شود .

ادامه ریزش بیتکوین در تایم 4 ساعته